Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

Preoperativ nutrition

Artikelserie

Läs hela artikeln om vikten av preoperativ nutrition för postoperativa fördelar och vikten av att minimera katabol stress

FAST I EN OND CIRKEL

Patienter med cancer tappar ofta i vikt som en konsekvens av metabola förändringar orsakat av tumören i sig, vilket kan leda till ökad katabol stress eller helt enkelt genom minskat intag av mat p.g.a. smärta, svaghet och biverkningar av behandling 1,2. Illamående, kräkningar och smakförändringar anges ofta som biverkningar av behandlingen som leder till minskat matintag3. Minst en tredjedel av patienterna med cancer är påverkade av sjukdomsrelaterad undernäring

Preoperativ nutrition

FÖRLUST AV VIKT & MUSKELMASSA

Ett kilo viktförlust hos patienten med cancer motsvarar en förlust av 500 gram muskelmassa. Viktförlust är ofta till och med förekommande före operation hos patienter med cancer5. Att bibehålla muskelmassa är mycket viktigt eftersom låg muskelmassa associeras med kortare överlevnad, jämfört med patienter med större andel muskelmassa 5,6.

I genomsnitt en tredjedel av patienterna har förlorat muskelmassa före operation, och förlusten av muskelmassa ökar efter neoadjuvant behandling 7,8. Viktförlusten och förlust av muskelmassa hos patienter med cancer kan leda till postoperativa komplikationer. Det kan leda till förlängd sjukhusvistelse och ökad postoperativ dödlighet vid kirurgi av sarkopena (förlust av muskelmassa och muskelfunktion) patienter7.

Det är viktigt att ha i åtanke att även överviktiga patienter kan ha låg muskelmassa och sarkopena patienter med fetma har också visats sig ha kortare överlevnad9.

Ett ökat intag av protein är kritiskt för att bibehålla muskelmassa och muskelstyrka(13)

NUTRITIONSÅTGÄRDER VID CANCER

Nutritionsåtgärder är en fundamental del i det kliniska omhändertagandet av patienter med cancer. Patienter med cancer har ett ökat behov av protein (1,5g/kg/dag) och rekommendationen är upp till det dubbla jämfört med friska personer(0,8 g/kg/dag) 13,14.
I olika stadier av sjukdomens progress och behandlingsåtgärder kommer patienten uppleva flera katabola perioder, som påskyndar viktförlusten.
Allessandro Laviano betonar vikten av att minska effekten av de katabola perioderna för att skapa en så optimal återhämtning som möjligt 14.

Preopertiv Nutrition Nutricia Sverige 2020

Detta är ett fönster som utgör en möjlighet för patienterna av återställa vikt och muskelmassa för att åstadkomma en så bra behandling som möjligt. - A Laviano

PREOPERATIV NUTRITION GER FÖRDELAR

 • Användning av proteinrika kosttillägg före operation leder till färre frekventa och mindre allvarliga postoperativa komplikationer samt ökad livskvalitet för patienterna11,12.
 • Patienterna har också signifikant kortare sjukhussvistelse 11,12 och färre återinläggningar på sjukhus11.
 • European guidelines av nutrition rekommenderar tidig screening och adekvata energi- och proteinrrika kosttillskott15.
Pre-operative-nutritional-support-for-post-surgery Nutricia 2020

Läs mer

MUSKELMASSA & TOXICITET

Toxicitet vid behandling och effekt av hög andel muskelmassa och muskeldensitet

Läs mer

SMAKFÖRÄNDRINGAR OCH CANCERBEHANDLING

Smakförändringar kan leda till undernäring, en viktig prediktor för sjuklighet, dödlighet, behandlingsrespons och toxicitet.

Läs mer

Viktförlust och överlevnad vid cancer

Påverkan av viktförlust vid cancer och överlevnad.

Läs mer

Referenser

 1. Marin Caro MM et al. Clin Nutr. 2007;26(3): 289-301
 2. Fearon K et al. Nat Rev Clin Oncol. 2013; 10(2):90-9
 3. Spotten LE et al. 2017 Annals of Oncology 28:969–984
 4. Pressoir M et al, 2010 Br J Cancer. 16;102(6):966-71
 5. Grossberg AJ et al JAMA Oncology 2018
 6. Tao W, et al. Nat Rev Clin Oncol. 2013;10:519–533.
 7. Levolger S, et al. Br J Surg. 2015 Nov;102(12):1448-58
 8. Awad S, et al. Clin Nutr. 2012;31:74–77
 9. Yip C, et al. Eur Radiol. 2014;24:998–1005
 10. Arends J, et al. ESPEN Guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr 2016; doi1016/j.clnu.2016.07.015:1- 109.
 11. Presented at ESMO guideline session 2018. Paper under preparation
 12. Kabata P, et al. Support Care Cancer. 2015 Feb;23(2):365-70
 13. Maňásek V, et al. Klin Onkol. 2016 Fall;29(5):351-357
 14. Boelens PG, et al. Ann Surg. 2014 Apr;259(4):649-55.
 15. Laviano et al. 2018, Proc Nutr Soc; 77(4):388-393

Print Page