Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

SMAKFÖRÄNDRINGAR & CANCERBEHANDLING

PÅVERKAR SMAKFÖRÄNDRINGAR BEHANDLINGSRESULTATET?

Hos patienter med cancer är prevalensen av smak- och luktförändringar hög under hela sjukdomsförloppet; före, under behandling och upp till 1 år efter behandling1.

Upp till 70% av patienterna med cancer upplever smakförändringar under behandlingen. Smakförändringar har en negativ påverkan på näringstillståndet och kan leda till ytterligare viktförlust.

Bitter, kemisk eller metallisk smak och illamående är vanligt vid cytostatika- och strålbehandling2-4

I en studie med patienter med bröst, kolorektal, huvud-och hals, lung, gastro och andra cancertyper som genomgått cytostatika och/eller strålbehandling rapporterade 32% metallisk smak 5 och i annans studie var förekomsten av metallisk smak 16% bland patienter med lungcancer6.

Smakförändringar vid cancerbehandling Nutricia Sverige 2020

VAD ÄR SENSORISKA FÖRÄNDRINGAR

Smak och doft bidrar till den sensoriska upplevelsen av mat ( tillsammans med temperatur och konsistens) och hänger ihop med hur lustfylld maten upplevs. Förändringar i smak- och luktsinnet kan leda till förändringar av preferenser till mat och ge en avsevärt mindre njutning av måltiden. Smakförändringar hos patienter med cancer kan därför leda till ett minskad matintag och viktförlust8.

Smakförändringar tilltar ofta under behandling, vanligt förekommande mellan 16 -70% vid cytostatikbehandling och 50-70% vid strålbehandling1.
Smakförändringar kan leda till undernäring, en viktig prediktor för sjuklighet, dödlighet, behandlingsrespons och toxicitet7.

För vissa patienter kan smaken av mat bli mer eller mindre intensiv och ibland förekommer även komplett avsaknad av smak. Det kan uppstå specifika aversioner och mat kanske inte smakar som det brukar göra. Vissa patienter kan också utveckla hyperkänslighet till vissa dofter och speciella smaker.

Även om det i praktiken inte nämns så ofta av vårdgivare eller patienter så orsakar smakförändringar stora besvär med en signifikant påverkan av livskvaliteten2,9 och anges som en bland de 5 svåraste biverkningarna vid cytostatikabehandling10.

PATIENTFOKUSERAD UTVECKLINGSPROCESS (8)

För att bättre förstå patienter med cancer och deras smakförändringar och behov, så har vi tagit hjälp av en smakpanel som medverkat vid en sensorisk undersökning11.

Smakpanelen bestod av patienter med cancer som under genomförandet svarade på frågor om helhetsintryck och sensorisk karaktäristika av produkter baserat på ett smaktest följt av ett frågeformulär om sensoriska förändringar.

De mest uppskattade varianterna resulterade i att tre nya smaker av Fortimel Compact Protein utvecklades.
Alla smaker är validerade av patienter med cancer genom ett smaktest.

Nutricia nya smaker Fortimel Compact Protein

Den dåliga smaken i munnen orsakat av cytostatikan gjorde att jag inte hittade något som smakade bra. Jag kände ingen hunger längre och förlorade lusten att äta

1 till 2 dagar efter cytostatikabehandlingen började maten smaka mer bittert, mindre intensivt. Jag behöver mer kryddor för att göra maten smaklig

SKRÄDDARSYDDA SMAKER FÖR PATIENTER MED CANCER

Nutricia lanserar nu 3 nya varianter till portföljen Fortimel Compact Protein för att tillmötesgå smakförändringar som patienter med cancer upplever. Detta är skräddarsydda lösningar för tillgodose ett ökat behov av protein, utmaningar med att dricka stora volymer och sensoriska förändringar som patienter med cancer upplever och för att hjälpa dom att upprätthålla näringsbehovet.

Värmande tropisk smak – innehåller chiliderivat som ger en värmande känsla. Denna produkt kan vara ett alternativ för de patienter som inte tycker maten smakar längre – ger en kryddig känsla av het chili.

Svalkande bärsmak – innehåller mentolderivat som ger en kylande känsla. Den kan passa patienter som upplever att de har en dålig smak i munnen – ger en mer fräsch smak av mentol.

Neutral smak – vid hypersensitivitet för lukt och smak genom att inte tillföra ytterligare stimuli. Ett alternativ till patienter som upplever en hyperkänslighet av dofter och dålig lukt – också ett bra alternativ till patienter med metallisk smak i munnen.

 

Till produktsidan

Patienternas sensoriska bedömning

68% av patienterna tyckte om värmande tropisk smak

70% av patienterna tyckte om Neutral smak

84% av patienterna tyckte om Svalkande bärsmak

Nutricia har en lång historia av att att föra fram innovationer till marknaden, och de nya skräddarsydda produkterna Fortimel Compact Protein är ytterligare ett exempel på en innovativ produktutveckling inom medicinsk nutrition och kosttillägg.

Läs mer

Viktförlust och överlevnad vid cancer

Påverkan av viktförlust vid cancer och överlevnad.

Läs mer

Preoperativ nutrition

Vikten av preoperativ nutrition för postoperativa fördelar och minimera katabol stress

Läs mer

MUSKELMASSA & TOXICITET

Toxicitet vid behandling och effekt av hög andel muskelmassa och muskeldensitet

Läs mer

Referenser

 1. Spotten et al. 2017 Subjecti ve and objecti ve taste and smell changes in cancer. Annals of Oncology 28: 969–984, 2017.
 2. Epstein JB, Barasch A. Taste disorders in cancer patients: pathogenesis, and approach to assessment and management. Oral Oncol 2010; 46(2): 77–81.
 3. McGreevy J, Orrevall Y, Belqaid K et al. Characteristi cs of taste and smell alterations reported by patients after starting treatment for lung cancer. Support Care Cancer 2014; 22(10): 2635–2644.
 4. Turner et al. 2013 Review of the complicati ons associated with treatment of oropharyngeal cancer: A guide to the dental practitioner. Quintessence Int. 2013 March ; 44(3): 267–279.
 5. 5.Hutton JL, Baracos VE, Wismer WV. Chemosensory dysfunction is a primary factor in the evolution of declining nutritional status and quality of life in patients with advanced cancer. J Pain Symptom Manage 2007; 33(2): 156–165.
 6. 6.Sarhill N, Mahmoud F, Walsh D et al. Evaluation of nutritional status in advanced metastatic cancer. Support Care Cancer 2003; 11(10): 652–659.
 7. Boltong A, Keast R, Aranda S. Experiences and consequences of altered taste, fl avour and food hedonics during chemotherapy treatment. Support Care Cancer 2012; 20(11): 2765–2774.
 8. Brisbois TD. et al. J Pain Symptom Manage. 2011 Apr;41(4):673-83.
 9. Bressan et al. 2017 Support Care Cancer.; 25(5):1699-1712
 10. Lindley et al. 1999 Cancer Pract.;7(2):59-66
 11. Data on file: Sensory study 2018