ESPGHAN Utblickar

Ett kvällsseminarium med utblickar från årets ESPGHAN för dig som själv inte kunnat delta eller för dig som deltagit och vill diskutera erfarenheter från kongressen. Extern föreläsare som medverkat under ESPGHAN ger kort sammanfattning från utvalda föreläsningar och svarar på frågor. Seminariet syftar till att sprida det absolut senaste forskningsläget och är ett forum för vetenskapligt och kliniskt erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Vill du veta mer om ESPGHAN Utblickar? Kontakta mig!

Anna Ottenblad

Medical Affairs Manager

anna.ottenblad@danone.com070-976 16 76

Du kanske också är intresserad av:

Kalendarium

Vi jobbar för att öka kunskapen om medicinsk näring bland vårdpersonal.

Läs mer här!

Nutricias Barndietistdagar

För dig som är erfaren barndietist på barnklinik, barnmottagning, inom habilitering eller barnhälsovård erbjuder vi vartannat år fördjupningskurser/worskhops med aktuella ämnen.

Läs mer här!

KOMPASS

Lipuscertifierad utbildning som riktar sig till läkare på kliniker och barnmedicinska mottagningar i öppen- och slutenvård (AT, ST, färdiga specialister), även distriktsläkare med ansvar för BVC, barn och allergi samt allergisjuksköterskor och barndietister med erfarenhet av allergi.

Läs mer här!