Academia

Kalendarium för utbildningar & aktiviteter

Här kan du se lokala och regionala utbildningar och aktiviteter. Nutricia anordnar även kontinuerligt utbildningstillfällen tillsammans med externa föreläsare, anpassade efter sjukvårdspersonalens behov och efterfrågan. Vi strävar hela tiden efter att hålla utbildningarna så aktuella och relevanta som möjligt.

Utställare på CKU Sårbehandlingsymposium 20-21 september 2021

Svårläkta sår är fortsatt ett växande problem i västvärlden. Men det finns också många ljusglimtar, så som skickliga sårteam och effektiva behandlingsmetoder. Kostnaderna för sårkomplikationer är fortfarande höga, och fortfarande mest relaterade till inläggning av patienter, kirurgiska ingrepp, förbandsmaterial samt personalkostnader.

Men området väcker intresse! Vi tar för varje år steg framåt vad gäller lovande metoder inom sårbehandling och patientsäkerhet. Dessutom påverkar digitaliseringen vår tillgänglighet och möjlighet att ge effektiv vård, vilket också innebär en ny form av patientdelaktighet.

På Sårbehandlingssymposium 2021 får du chansen att lyssna till landets främsta experter inom sårbehandling, du lyssnar bland annat till Christina Lindholm, Susanne Dufva, Nina Åkesson, Britt-Marie Strömqvist med flera. I år är också nutrition som eget pass med i programmet, med Josefin Dimander, efterfrågat och viktigt!

Under de intensiva dagarna nätverkar du också med kollegor, knyter nya kontakter och får möjligheten att inspireras av hur andra arbetar, samtidigt som du lyssnar på flera av landets ledande experter inom området.

Utställare på Äldreomsorgsdagarna 14-15 oktober 2021

I år fyller Äldreomsorgsdagarna 20 år! En konferens som har kommit att bli en unik mötesplats för dig som arbetar inom äldreomsorgen med fokus på att skapa bästa möjliga omsorg för den äldre personen.

Årets ÄO-dagar har vi för avsikt att genomföra som vanligt, på plats med alla er deltagare, våra utställare och talare. Vi har hört från många tidigare deltagare att längtan efter att ses på riktigt är stark. Att få åka till Stockholm och samlas för två dagar av inspiration, kunskap, umgänge och en välbehövlig stund för att hämta ny energi.

Efter det oerhört tuffa året som varit, där du som arbetar i äldreomsorgen stått i krisens mitt, väljer vi att blicka framåt och ingjuta kraft. Årets tema är därför Nystart Äldreomsorg.

Under två kunskapsintensiva dagar blandas de senaste forskningsrönen från fältet med framgångsrika verksamhetsnära exempel från svensk äldreomsorg. Men det viktigaste är kanske att du får möjlighet att möta kollegor från hela landet, få skratta, träffa utställare och känna att du har Sveriges viktigaste jobb.

Sex gemensamma storföreläsare kommer att finnas på plats. Utöver det finns två parallella spår med olika inriktning så att du kan skräddarsy dina två dagar med seminarier inom ledarskap och andra aktuella frågor som berör äldreomsorg.

Nordic Ketogenic virtual meeting 2021

18-19 november 2021 är det åter tid för det nordiska mötet om ketogen kostbehandling som vi brukar hålla vartannat år. Detta år kommer det att vara ett digitalt möte med möjlighet till mycket interaktion mellan presentatörer och åhörare.

 

Mer detaljer om ämnesområden kommer efter sommaren men markera datumen redan nu i era kalendrar!

Nordic KetoMeeting 2021

The Importance of OPTIMAL NUTRITIONAL CARE IN CHILDREN WITH ADHD and Clinical Guidance

Majoriteten av barn med ADHD upplever positiv effekt från läkemedelsbehandlingen (75%). Men upp till 20% tvingas avbryta behandlingen p.g.a. aptitförlust och medföljande viktnedgång.*

Behandling och åtgärder som inkluderar kostbehandling med nutritionsstöd, kan motverka oönskade avbrott i läkemedelsbehandlingen som följd av viktnedgång, och därigenom förbättra den övergripande livskvaliteten för både barnet och familjen.

Webinaret onsdag 24 Nov. 2021, 19:30-21:00 syftar till att ge en djupare förståelse kring de näringsmässiga utmaningarna hos barn med ADHD, samt vikten av åtgärder och stöd för ett bra näringsintag, både för det övergripande behandlingsresultatet samt för barnets livskvalitet. Fokus är på risk för undernäring och rekommendationer kring klinisk bedömning och insatser för optimal behandling.