KOMPASS

Fortbildning i födoämnesöverkänslighet med fokus på komjölksallergi

Lipuscertifierad utbildning som riktar sig till läkare på kliniker och barnmedicinska mottagningar i öppen- och slutenvård (AT, ST, färdiga specialister), även distriktsläkare med ansvar för BVC, barn och allergi samt allergisjuksköterskor och barndietister med erfarenhet av allergi.

Här får du möjlighet att diskutera diagnostik och handläggning av barn med olika typer av födoämnesöverkänslighet och symtompresentationer. Fortbildningens patientfall innefattar födoämnesöverkänslighetsreaktioner som är vanliga på landets barnmottagningar, men även allergiska tillstånd som FPIES och eosinofil esofagit. I anslutning till patient- fallen kommer vi även diskutera högaktuella ämnen som nya diagnostiska metoder, kostråd och toleransinduktion.

Utbildning med övervägande gruppdiskussioner kring verklighetsbaserade patientfall. Deltagarna arbetar i mindre grupper där fallen utvecklas stegvis med ny information och nya frågeställningar. Varje patientfall diskuteras sedan gemensamt med hela gruppen och förankras i teori och kortare föreläsningar med hjälp av kursens handledare:

Anna Winberg, Överläkare vid Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Robert Saalman, Docent, Överläkare vid sektionen Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och nutrition, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.

Är du intresserad av att genomföra KOMPASS i din region/verksamhet? Kontakta mig!

Anna Ottenblad

Medical Affairs Manager

anna.ottenblad@danone.com070-976 16 76

Du kanske också är intresserad av:

Kalendarium

Vi jobbar för att öka kunskapen om medicinsk näring bland vårdpersonal.

Läs mer här!

ESPGHAN Utblickar

Ett kvällsseminarium med utblickar från årets ESPGHAN för dig som själv inte kunnat delta eller för dig som deltagit och vill diskutera erfarenheter från kongressen.

Läs mer här!

Nutricias Barndietistdagar

För dig som är erfaren barndietist på barnklinik, barnmottagning, inom habilitering eller barnhälsovård erbjuder vi vartannat år fördjupningskurser/worskhops med aktuella ämnen.

Läs mer här!