Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

Skörhet, sarkopeni & sjukdomsrelaterad undernäring

Se intervjuer och webinars med ledande näringsexperter och lär dig mer om Nutricias arbete inom skörhet, sarkopeni och sjukdomsrelaterad undernäring

NUTRITION OCH TRÄNING ENLIGT OPEN-KONCEPTET

Ta del av inspelningen av webbseminariet från den 8 juni 2022.

Syftet med detta webinar var att sprida kännedom om hur träning och nutrition enligt OPEN- konceptet kan användas för att uppnå en bättre äldreomsorg. Genom att kombinera medicinsk nutrition och fysisk aktivitet kan funktionsförmågan och självtillit hos de äldre stärkas. Föreläsarna delar sina erfarenheter och inspiration om hur implementeringen stegvis kan genomföras i praktiken samt vilka värden som uppmärksammats bland de äldre som varit involverade.

Ta gärna del av det första webbseminariet i denna serie för att veta mer om resultaten från OPEN- studien ur ett tvärprofessionellt perspektiv nedan.

Webbseminariet vänder sig till dig som är verksam inom vård och omsorg av äldre.

LYSSNA PÅ WEBBSEMINARIET

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


Missade du OPEN - Older Persons Exercise and Nutrition Study?

Nu kan du ta del av inspelningen av webbseminariet från den 5 maj 2021.

Webbseminariet vänder sig till dig som är verksam inom vård och omsorg av äldre.

Fysisk aktivitet och proteinrikt kosttilägg till personer som bor på äldreboende: från forskning till tillämpning.

Syftet med detta webbinarium var att diskutera innehållet i den äldreomsorg samhället erbjuder. Fokus ligger på nutrition och fysisk aktivitet. Ligger det ett värde i att erbjuda individer som bor på äldreboende enkla dagliga muskelstärkande övningar som genomförs i den dagliga omvårdnaden, i kombination med extra närings- och proteinkosttillägg?

Webbinariet erbjuder från ett tvärprofessionellt perspektiv uppdaterade nationella och internationella rekommendationer om träning och nutrition för äldre. Rekommendationerna kommer att speglas av genomförandet och resultaten från den nyligen avslutade s.k. OPEN-studien där dagliga uppresningsövningar och dagligt proteintillskott till äldre boende på äldreboende utvärderats. De äldres liksom personalens personliga erfarenheter och upplevelser av träningen och kosttilläggen kommer också att presenteras.

SE DET INSPELADE WEBBSEMINARIET

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.