Vatten_nutricia danone

Skydda våra vattenresurser

Hälsosamma livsmedel är beroende av bra vatten, och det är människor också. Det är därför vi är dedikerade till att göra allt vi kan för att skydda denna dyrbara resurs.

Vattenskydd blir en allt viktigare fråga i samhällen runt om i världen.
Vår vattenhanteringsstrategi är lika lokal som grundläggande som vattenutmaningarna är.

Experter säger att år 2030 kommer den globala efterfrågan på vatten att överskrida utbudet med 40% och över hälften av världens befolkning kommer att leva i vattenbelastade områden.
Att bevara och skydda vattenresurser är inte bara en global utmaning, det är lika mycket lokal utmaning.

Därför fokuserar vi våra åtgärder på de mest riskabla områdena genom att stödja lokalt anpassade lösningar för vattenkvalitet, kvantitet och tillgång.
Med våra fyra fokusområden i åtanke är Nutricias och Danones inriktning innovativa strategier och partnerskap som kan utnyttjas för varje enskilt sammanhang och samhälle.

Vattenstrategi Nutricia och Danone

Vår vattenstrategi

Vi började vår resa med att skydda vattenresurserna för två decennier sedan, med ett partnerskapsavtal med Ramsarkonventionen på våtmarker 1998.
Idag är vår strategi baserad på fyra vattenstewardship-pelare:

  1. Reducering av vatten i drift
  2. Skydd av ekosystem
  3. Främjande av hållbart jordbruk
  4. Ökad tillgång till säkert dricksvatten för populationer

 

Läs mer om vårt arbete för att skydda vattenresurserna här

 

Läs mer om vårt miljöarbete

Klimat

Vi vill bekämpa klimatförändringar genom att minska vårt koldioxidavtryck och bidra till att göra naturen mer koldioxid neutral

Läs mer

Förpackningar

Vi vill erbjuda näringsrika, högkvalitativa produkter i förpackningar som är återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara

Läs mer

Jordbruk

Vi vill främja ett konkurrenskraftigt, respektabelt naturligt ekosystem och skapa både ekonomiskt och socialt värde.

Läs mer