Infatrini Peptisorb

Infatrini Peptisorb

Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och vid tillväxthämning hos spädbarn med toleransproblem. Infatrini Peptisorb är en näringsmässigt komplett, energirik spädbarnsnäring baserad på extensivt hydrolyserat protein.

Produktfaktablad

En färdigblandad näring som används vid malnutrition, ökat energibehov och/eller vätskerestriktion hos barn med toleransproblem. Fungerar både vid flask- och sondmatning. Avsedd för små barn med toleransproblem,från första levnadsveckan upp till 18 månader eller 9 kg.

Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarnet.

Infatrini Peptisorb

Smaker

Neutral

Indikation

Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och tillväxthämning hos spädbarn med toleransproblem.

Dosering

Görs i samråd med dietist eller läkare.

Servering

Infatrini Peptisorb kan serveras rumstempererad eller värmas till ättemperatur.

Hållbarhet

Bäst före-datum anges på förpackningen som dag-mån-år. UHT-steriliserad.

Förvaring

Oöppnad flaska förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp högst 12 timmar. Öppnad flaska som förvaras i rumstemperatur skall användas inom 4 timmar, och inom en timme vid flaskmatning från flaskan. Spara inte överbliven näring som blivit upphälld.

Viktigt

Livsmedel för speciella medicinska ändamål och används under medicinsk övervakning.

Förskrivs på livsmedelsanvisning till barn under 16 år

Beställningsmall

Beställningsinformation

Infatrini Peptisorb kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt vardgivare.nutricia.se/order Tel: 08-24 15 30. E-post: order.amnse@nutricia.com

Infatrini Peptisorb
Best. nummer: 90 02 81
Förpackning:
24 flaskor à 200 ml

 

Relaterade produkter

Infatrini

Infatrini

Infatrini är en näringsmässigt komplett, energirik spädbarnsnäring avsedd från första levnadsveckan upp till 18 månader eller 9 kg. Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och tillväxthämning hos spädbarn.

Läs mer
Print Page