Nutrini

Nutrini

Nutrini är näringsmässigt kompletta, tillväxtanpassade sondnäringar för som barn inte kan äta vanlig mat eller behöver tillskott av energi och näringsämnen. Nutrini är anpassad för barn 1-6 år eller med en kroppsvikt på 8-20 kg och NutriniMax är anpassad för barn 7-12 år eller med en kroppsvikt på 21-45 kg.

Här kan du ta del av våra rekommendationer kring hygien och hantering av sondnäring och tillbehör.

nutrini

Nutrini

Produktfaktablad

Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och vid dålig tillväxt. Nutrini är en näringsmässigt komplett barnsondnäring med normalt energiinnehåll (1,0 kcal/ml) utan fiber.

Läs mer
nutrini

Nutrini Multi Fibre

Produktfaktablad

Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och vid dålig tillväxt. Nutrini Multi Fibre (500 ml Pack eller 200 ml plastflaska) är en näringsmässigt komplett barnsondnäring med normalt energiinnehåll (1,0 kcal/ml) med fiber.

Läs mer
nutrini

Nutrini Energy

Produktfaktablad

Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och vid dålig tillväxt. Nutrini Energy (500 ml Pack eller 200 ml plastflaska) är en näringsmässigt komplett barnsondnäring med högt energiinnehåll (1,5 kcal/ml) utan fiber.

Läs mer
nutrini

Nutrini Energy Multi Fibre

Produktfaktablad

Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och vid dålig tillväxt. Nutrini Energy Multi Fibre (500 ml Pack) är en näringsmässigt komplett barnsondnäring med högt energiinnehåll (1,51 kcal/ml) med fiber.

Läs mer
nutrini

Nutrini Low Energy Multi Fibre

Produktfaktablad

Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och vid dålig tillväxt. Nutrini Low Energy Multi Fibre (500 ml Pack) är en näringsmässigt komplett barnsondnäring med lågt energiinnehåll (0,76 kcal/ml) med fiber.

Läs mer
nutrini

Nutrini Peptisorb

Produktfaktablad

För kostbehandling av patienter med malabsorption och/eller maldigestion i behov av enteral näring. Nutrini Peptisorb (500 ml pack) är en komplett peptidbaserad barnsondnäring med innehåll av MCT-fett och normalt energiinnehåll (1,0 kcal/ml.)

Läs mer
nutrini

Nutrini Peptisorb Energy

Produktfaktablad

För kostbehandling av patienter med malabsorption och/eller maldigestion i behov av enteral näring. Nutrini Peptisorb Energy (500 ml pack) är en näringsmässigt komplett peptidbaserad barnsondnäring med innehåll av MCT-fett och högt energiinnehåll (1,5 kcal/ml).

Läs mer
nutrini

NutriniMax

Produktfaktablad

Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och vid dålig tillväxt. NutriniMax (500 ml pack) är en näringsmässigt komplett barnsondnäring med normalt energiinnehåll (1,0 kcal/ml) utan fiber.

Läs mer
nutrini

NutriniMax Multi Fibre

Produktfaktablad

Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och vid dålig tillväxt. NutriniMax Multi Fibre (500 ml pack) är en näringsmässigt komplett barnsondnäring med normalt energiinnehåll (1,0 kcal/ml) med fiber.

Läs mer
nutrini

NutriniMax Energy Multi Fibre

Produktfaktablad

Vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition och vid dålig tillväxt. NutriniMax Energy Multi Fibre (500 ml pack) är en näringsmässigt komplett barnsondnäring med normalt energiinnehåll (1,52 kcal/ml) med fiber.

Läs mer

Nutricias rekommendationer för hygien och hantering av sondnäring och tillbehör

Produktöversikt

Här kan du se en översikt över våra Nutrini barnsondnäringar

Ladda ned

Print Page